• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Алчуур
 • Алчуур

45 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Kwang Jin® Premium Facial Tissues, 2-Layers, Non-Fluorescence / -Toxic, Low-Lint, 215×210mm Made of 100% Virgin Natural Pulp, Soft, Strong and Absorbent, white Color, 미용티슈 Барааны код : DH18CAT05661642
₮ 0
Say+® General Purpose Kitchen Towel, 100% Virgin Natural Pulp, Non-Fluorescence / -Toxic, Low-Lint Ideal for Laboratory / Office / Home, 2-Layers, Sheets- & Roll-types, 범용 위생행주 Барааны код : DH18CAT05661643
₮ 0
Say+® Table Napkin & ABS Dispenser, Non-Fluorescence Pulp, 1-Layer, 200mm×100mm with Embossing Texture, Non-Fluorescence, Soft & white Color, Folded, 위생냅킨 & 전용용기 Барааны код : DH18CAT05661644
₮ 72,900
Say+® General Purpose Hand Paper Towel & ABS Dispenser, 1- / 2- Layers, 215×200mm with Embossing Texture, Non-Fluorescence Pulp with Embossing Texture, Soft, white Color, 다용도 핸드타올 & 분주기 Барааны код : DH18CAT05661645
₮ 0
Say+® Disposable Cleaning Wipers & Dispenser, 100% Virgin Natural Pulp, Sheets- & Roll-types with Special Embossing Texture, Wiping Water, Oil, Grease & Almost Solvent, 4-Layers, 일회용 종이 와이퍼 Барааны код : DH18CAT12873546
₮ 0
Say+® Reusable Blue Non-woven Wipers & Dispenser, Engineered for Critical Applications : Solvents, Oil, Grease Ideal for Semi-Cleanroom/Laboratory, 1-Layer, Sheets- & 200m Roll-types, 부직포 와이퍼 Барааны код : DH18CAT12873547
₮ 0
Say+® Reusable Hydroknit Cleaning white Wipers, Heavy-duty Machine & Parts Wiping Ideal for Solvents / Oil / Grease / Liquids, Sheets- & Roll-types, 백색 강력세정 와이퍼 Барааны код : DH18CAT12873548
₮ 102,600
SciLab-brand® Smart-science Wiper, Non-Fluorescence Pulp, Low-Lint / Absorbent /Anti-Static스마트 사이언스 와이퍼, Using on Lab, Electronics, and Opticals Барааны код : N05042000007061
₮ 4,400
Bemcot® Clean Wiper & Rack for Clean Room, Acryl Starage Rack with Hinged Lid크린룸(CR)용 와이퍼 & 케이스, 2×Wipers, 150×150mm & 250×250mm Барааны код : N05042000007062
₮ 0
Bemcot® Clean Wiper for Clean Room, High-Class Wipers, 240×300mm크린룸 전용 와이퍼, Cellulose (70%)+PE(30%) Барааны код : N05042000007063
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 뒤로