• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • O-Ring/Gasket
 • O-Ring/Gasket

6 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DURAN® Teflon FEP and Silicone O-ring, for Flange of Reaction Vessel
반응조용 O-링, 진공용에 적합, 내열/내약품성, -200℃~+205℃(FEP), -50℃~+200℃(Sili.)
Барааны код : N00000000001214
₮ 0
Allrubber® Silicon O-Rings, Red, Autoclavable, ID2.8~249.5㎜
실리콘 오링, 내열​•내한​•내유​•내약품성,-30~230℃
Барааны код : N05042000008275
₮ 1,100
Allrubber® Viton O-Rings, Black, Autoclavable, ID2.8~19.8㎜불소고무 오링, 내열·내한·내유·내약품성, -25~220℃ Барааны код : N05042000008276
₮ 12,400
Allrubber® Silicon and Viton O-Rings, Red and Black, ID2.8~249.5mm, Autoclavable with Heat- / Cold- / Chemical- / Oil-Resistant, -50~230℃, 실리콘과 바이톤 오링 Барааны код : S19069610190401
₮ 1,100
Fluoro-FEP and Silicone O-ring, for Flange of Reaction Vessel, -200℃~+205℃(FEP), -50℃ Ideal for Vacuum Seals, Reagent/Heat-resistant, 반응조용 O-링 Барааны код : S19069620190401
₮ 54,400
SciLab® Fluoro-FEP and Silicone O-ring, for Flange of Reaction Vessel Ideal for Vacuum Seals, Reagent/Heat-resistant, -200℃~+205℃(FEP), -50℃, 반응조용 O-링 Барааны код : S19083450190401
₮ 54,400
앞으로 1 뒤로