• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Pressure

6 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DURAN® GL45 High Pressure / Vacuum Bottles, -1~+1.5bar Resist., Clear & Amber, 250~1,000㎖ Ideal for Safe Working Under Pressure or Vacuum, with Blue Graduation, without Screwcap, GL45 진공 / 압력 바틀, 캡 별도 Барааны код : DH18CAT02000573
₮ 0
DURAN-group® Stainless-steel Bottle 1.5Lit., with GL45 Screwcap / PTFE seal, 0.5 bar Ideal for Hi-Pressure and Safe Storage & Transit, UN-certification, 500℃, 1.5Lit. 스텐바틀 Барааны код : DH18CAT08222279
₮ 1,639,000
DURAN® GL45 High Pressure / Vacuum Bottles, -1~ +1.5bar Resist., Clear & Amber, 250~1,000㎖ Ideal for Safe Working Under Pressure or Vacuum, with Blue Graduation, without Screwcap, GL45 진공 / 압력 바틀, 캡 별도 Барааны код : DH18CAT08222280
₮ 0
PTFE Teflon/High-pressure Resolution Bottle, Up top 2Kg/㎠, 15~100㎖ with Screwcap, -200 ℃~260℃ Stable, PTFE 테플론 분리형 바틀 Барааны код : DH18CAT08222281
₮ 710,300
DURAN® Stainless-steel Bottle 1.5Lit., with GL45 Screwcap / PTFE seal, 0.5 bar1.5Lit. 스텐바틀, Ideal for Hi-Pressure and Safe Storage & Transit, UN-certification, 500℃ Барааны код : N05042000008458
₮ 1,639,000
DURAN® GL45 High Pressure Bottles, -1 ~ +1.5bar Resist., Clear & AmberGL45 진공 / 압력 바틀, with Blue Graduation, without Screwcap, 250~1000㎖, 청색 눈금부, Screwcaps는 별도 Барааны код : N05042000008459
₮ 0
앞으로 1 뒤로