• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Цилиндр

62 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Witeg® A-class Graduated Cylinders, Tall form, with Conformity CERTIFIED, 5~2000㎖ with Amber Stain Graduation & Hexagonal Base, A급 메스실린더, 보증서 포함, 갈색눈금 Барааны код : DH18CAT03030931
₮ 0
Witeg® Graduated Cylinder, Standard- & Stoppered Mixing-models, Class B, 5~2000㎖ with Hexagon base & Amber graduation, DIN/ISO, B급 메스실린더, 갈색침투눈금 Барааны код : DH18CAT03030932
₮ 0
DURAN® Cylinders, Class B, ISO/DIN, 5~2000㎖ with White Graduation & Hexagonal Base, B급 메스실린더, 백색눈금 Барааны код : DH18CAT03030933
₮ 0
DURAN® Hi-grade Low-form Graduated Cylinders, Class B, Good Stability, 10~2000㎖ with Hexagonal Base & White Enamel Graduation, 단형 메스실린더 Барааны код : DH18CAT03050937
₮ 0
Kartell® PMP(TPX) Cylinders, Class B, with Pentagonal Base, 10~2,000㎖ with Mould- & Blue Mould-Graduation, ISO/DIN, 0℃~150℃, PMP 메스실린더, B-급 Барааны код : DH18CAT03060943
₮ 0
Kartell® PP Graduated Cylinders, Class B, with Pentagonal Base, 10~2,000㎖ with Mould- & Blue Print-Graduation, ISO/DIN, -10~+125/140℃, PP & PMP 메스실린더, B-급 Барааны код : DH18CAT03070945
₮ 0
Kartell® PP Short-form Cylinders, with Fine Mold Graduation, B-class, 10~2000㎖ with Circular-base, -10~+125/140℃, PP 단형 메스실린더, 몰드정밀눈금, B급 Барааны код : DH18CAT03070946
₮ 0
Kartell® PP & PMP Conical Measures, 100~1,000mlPP & PMP 액량계, 정밀 눈금부, DIN/ISO Барааны код : N05042000006666
₮ 10,500
Witeg® A-class Graduated Cylinders, Tall form, with Conformity CERTIFIED, 5 ~ 2000mlA급 메스실린더, 보증서 포함, 갈색눈금, with Amber Stain Graduation & Hexagonal Base Барааны код : N05042000007328
₮ 0
Witeg® Graduated Cylinder, with Hexagon base & Amber graduation, Class B, 5~2000㎖메스실린더, 갈색침투눈금, Standard -& Stoppered Mixing-models, DIN/ISO, B급 Барааны код : N05042000007329
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 뒤로