• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Крантнууд

81 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Kartell® PP/HDPE Stopcocks, Plastic, 스탑콕크, 액체/기체용 Барааны код : DH18CAT02490752
₮ 4,000
DURAN®&Witeg® Stopcocks, 3-way T-bore, Boro-glass 3.3, DIN/ISO, 3방 코크 Барааны код : DH18CAT10682910
₮ 0
PYREX® & Witeg® Safety Pattern High Vacuum Stopcocks, Right Angle Made of Borosilicate Glass 3.3, Construction, 안전 패턴 고진공 Glass 코크 Барааны код : DH18CAT10702917
₮ 121,700
PYREX® & Witeg® High Vacuum Stopcocks, T-Bore, 3-way, Glass Plug Made of Borosilicate Glass 3.3, Construction, 고진공용 삼방 코크 Барааны код : DH18CAT10702919
₮ 323,500
PYREX® & Witeg® Pump Pattern High Vacuum Stopcocks, 90° Angle Made of Borosilicate Glass 3.3, Construction, 펌프 패턴 고진공 Glass 코크 Барааны код : DH18CAT10702920
₮ 185,900
Kartell® PP/HDPE Stopcocks, Plastic, 스탑콕크, 액체 / 기체용 Барааны код : DH18CAT10712921
₮ 4,000
DURAN® Precise Stopcocks, with HOLLOW-Plug & -Handle
정밀 글라스 콕, 특수 Hollow-type의 정밀형, 편리한 handle, α3.3-glass
Барааны код : N00000000001337
₮ 0
DURAN® Single-way Stopcocks Spare Parts, 일방코크부품, α3.3-glass Барааны код : N00000000001339
₮ 0
DURAN® Precise Stopcocks, with HOLLOW-Plug & -Handle정밀 글라스 콕, 특수 Hollow-type의 정밀형, 편리한 handle, α3.3-glass Барааны код : N05042000008885
₮ 0
DURAN® Stopcocks, Single way / Straight일방 코크, Glass- & PTFE-plug, ISO/DIN, α3.3-glass Барааны код : N05042000008886
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 뒤로