• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Савнууд
 • Савнууд

15 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DURAN-group® Stainless-steel Bottle 1.5Lit., with GL45 Screwcap / PTFE seal, 0.5 bar Ideal for Hi-Pressure and Safe Storage & Transit, UN-certification, 500℃, 1.5Lit. 스텐바틀 Барааны код : DH18CAT00920240
₮ 1,639,000
DURAN-group® Stainless-steel Bottle 1.5Lit., with GL45 Screwcap / PTFE seal, 0.5 bar Ideal for Hi-Pressure and Safe Storage & Transit, UN-certification, 500℃, 1.5Lit. 스텐바틀 Барааны код : DH18CAT09102479
₮ 1,639,000
DURAN-group® Stainless-steel Bottle 1.5Lit., with GL45 Screwcap / PTFE seal, 0.5 bar1.5Lit. 스텐바틀, Ideal for Hi-Pressure and Safe Storage & Transit, UN-certification, 500℃ Барааны код : N05042000006693
₮ 1,639,000
Apollo® Insulated Stainless-steel Bottles, 0.3~2.5Lit다용도 스텐레스 보온?보냉병, One-touch Control and Three Phase Separation Барааны код : N05042000006694
₮ 80,400
Wheaton® Media Lab Bottles, with Fine Graduation & White Marking Area
메디아 바틀, 눈금부 / 백색 Marking-area부, ASTM/EPA/USP
Барааны код : PDNN16042800083
₮ 0
Burkle® UN-approval Aluminum Bottle, Un-Breakage, Seamless, 60~1,200㎖ with Safety PP Screwcap / Al-Liner, Al-99.5%, UN Approval, 순알루미늄 랩 바틀 Барааны код : S19009710190401
₮ 11,300
DURAN-group® Stainless-steel Bottle 1.5Lit, with GL45 Screwcap / PTFE seal, 0.5 bar Ideal for Hi-Pressure and Safe Storage & Transit, “UN-certification”, 500℃, 1.5Lit 스텐바틀 Барааны код : S19009720190401
₮ 1,639,000
Apollo® Insulated Stainless-steel Bottles, 0.3~2.5Lit with One-touch Control and Three Phase Separation, 다용도 스텐레스 보온·보냉병 Барааны код : S19009730190401
₮ 80,400
DURAN-group® Stainless-steel Bottle 1.5Lit, with GL45 Screwcap / PTFE seal, 0.5 bar Ideal for High Pressure and Safe Storage & Transit, UN-certification, 500℃, 1.5Lit 스텐바틀 Барааны код : S19076510190401
₮ 1,639,000
Burkle® UN-approval Aluminum Bottle, Un-Breakage, Seamless, 60~1,200㎖ with Safety PP Screwcap / Al-Liner, Al-99.5%, UN Approval, 순알루미늄 랩 바틀 Барааны код : S19085330190401
₮ 11,300
앞으로 1 2 뒤로