• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Уур нухуур
 • Уур нухуур

24 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Wooden Handle Pestle, Porcelain Grinding Head, Non-autoclavable, 목재 손잡이 Pestle Барааны код : DH18CAT07221988
₮ 7,400
PYREX® Glass Mortar & Pestle, 100~300ml글라스 몰탈, Pestle(Glazed or Rough-types)은 별매, α3.3 Bore-glass Барааны код : N05042000008198
₮ 83,100
Alman-chem™ Glazed Porcelain Mortar and Pestle, with Spout, Top od Φ60 ~ Φ305mm자제 몰탈, Pestle는 별도, up to 1100℃ Барааны код : N05042000008199
₮ 0
Wood Mortar-Set, with Pestle, od Φ90 & Φ130mm천연 목재 몰탈 셋트, 봉포함 Барааны код : N05042000008202
₮ 25,400
VITLAB® MF Mortars & Pestles멜라민 플라스틱 몰탈, Pestles는 별도, -80℃~+120℃ 내열 Барааны код : N05042000008203
₮ 0
“Silico” Wooden Handle Pestle, Porcelain Grinding Head, Non-autoclavable
목재 손잡이 Pestle
Барааны код : PDNN16021200023
₮ 7,400
PYREX® Hi-grade Glass Mortar & Pestle, 100~300㎖, 유리 몰탈, 패슬은 별도 Барааны код : S19067410190401
₮ 83,100
Porcelain Mortar & Pestle-Set, Fully Glazed- & Unglazed Inside-type, 25㎖~13,000㎖, 자제몰탈 / 페슬 세트 Барааны код : S19067420190401
₮ 9,600
Wooden Handle Pestle, Porcelain Grinding Head, Non-autoclavable, 목재 손잡이 페슬 Барааны код : S19067430190401
₮ 7,400
Alumina Mortar & Pestle Set, 99.7%, Top od Φ50~Φ100mm, 7~80㎖ with Glazed Outside, Unglazed Inside, 고순도 알루미나 몰탈 / 페슬 세트 Барааны код : S19067440190401
₮ 86,100
앞으로 1 2 3 뒤로