• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Деверийн сав

33 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
KGW® Cylindrical Dewar Flasks, Low and Tall Form, 100~8000㎖ Ideal for Liquid Nitrogen LN2, Dry Ice CO2, etc., with Blue Aluminum Case, 원통형 드와 플라스크 Барааны код : DH18CAT02830887
₮ 294,300
KGW® Handled Cylindrical Dewar Flasks, Low- & Tall-form, 300~4000㎖ Ideal for Liquid Nitrogen LN2, Dry Ice CO2, etc.,with Blue Aluminum Case, 핸들 드와 플라스크 Барааны код : DH18CAT02830888
₮ 546,500
KGW® Flat bottom Dewar Flasks, for Magnetic Stirring, 250~1200㎖ Ideal for Liquid Nitrogen LN2, Dry Ice CO2, etc., with Blue Aluminum Case, 내부 평바닥형 드와 플라스크 Барааны код : DH18CAT02830889
₮ 1,712,100
KGW® Dish-shaped Dewar Flasks, for Magnetic Stirring, 80~5800㎖ Ideal for Liquid Nitrogen LN2, Dry Ice CO2, etc., 라운드 플라스크형 / 자석 반용 드와 플라스크 Барааны код : DH18CAT02840891
₮ 537,700
KGW® Carrying Dewar Flasks, with Insulating Lid, 1~4 Lit. Ideal for Liquid Nitrogen LN2, Dry Ice CO2, etc., 저장 / 운반용 드와 플라스크 Барааны код : DH18CAT02840892
₮ 636,000
KGW® Large Dewar Flasks, with Insulating Lid, 4~40 Lit. Ideal for Liquid Nitrogen LN2, Dry Ice CO2, etc., 대용량 저장 / 운반용 드와 베셀 Барааны код : DH18CAT02840893
₮ 1,773,200
KGW® Spherical Dewar Flasks, with Loose Lied Lid, 1~10 Lit. Ideal for Liquid Nitrogen LN2, Dry Ice CO2, etc., 저장 / 운반용 드와 플라스크 Барааны код : DH18CAT02850894
₮ 1,228,100
KGW® Complete Cold Trap Kit with Dewar Flask, Glass Cold Trap and Plastic Ring for Fixing of the Cold Trap for LN2 in Vacuum application, GL18 Screw Connect-type, 동결트랩세트, 드와 플라스트 포함 Барааны код : DH18CAT02850895
₮ 1,893,400
CBS® Liquid Nitrogen Transfer Dewars & Withdrawal Device, 10 to 50 Lit., 액체질소(LN2) 저장/ 운반 탱크 Барааны код : DH18CAT02850896
₮ 0
Thermos® Stainless steel Dewar Flask, w/stopper, Tall Low form 0.5ℓ~6ℓ
스텐레스 드와 플라스크, 콜크 마개 부착 2중 구조
Барааны код : N00000000000882
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 뒤로