• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Эксикатор кабинет

49 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® General Purpose Desiccator, Horizontal- & Vertical-types, 33Lit. with ABS Frame, Transparent Acrylic Panel, “DeLL”, “DeLH”, 일반 데시게이터 Барааны код : DH18CAT03130966
₮ 1,204,400
DAIHAN-brand® Gas Exchangeable/General Purpose Desiccator, 164-/207-Lit with Aluminum Frame, Transparent Acrylic(PMMA) Panel, with-/without-Wheel, “DeBG2”, “DeBG1K” Bench-type 1-Door 164Lit, Floor-type 2-Doors 207Lit, 가스치환가능/일반 데시게이터, 중형 Барааны код : DH18CAT03130967
₮ 4,349,000
DAIHAN-brand® Gas Exchangeable/General Purpose Desiccator 320-/640-/604-Lit. and 1-/2-/4-Rooms, “DeSS”, “DeWS”, “DeW4S” with Al-Frame, Clear PMMA, 2- or 4-Doors, 가스치환가능/일반 데시게이터, 대형 Барааны код : DH18CAT03140968
₮ 5,687,200
DAIHAN-brand® Auto-Dry Desiccator, Horizontal- & Vertical-types, “DeADLL”, “DeADLH”, 33Lit. with ABS-Frame, Clear PMMA, Built-in Dehumidification ~25%RH, 자동습도조절 데시게이터 Барааны код : DH18CAT03140969
₮ 2,007,200
DAIHAN-brand® Auto-Dry Desiccator, Analog Control, 207-/320-/604-Lit and 1-/2-Rooms, 1-or 2- or 4-Doors, “DeADABG1K”, “DeADASS”, “DeADAWS” with Al-frame, 20~50%RH, 아날로그 방식 자동 제습 데시게이터 Барааны код : DH18CAT03150970
₮ 5,687,200
DAIHAN-brand® Auto-Dry Desiccator, Digital Control, with 207-/320-/604-Lit. and 1-/2-Rooms, 1-or 2- or 4-Doors, “DeADDBG1K”, “DeADDSS”, “DeADDWS” with Al-frame, Transparent Acrylic-Panel, 15~60%RH, 디지털 고성능 자동 제습 데시게이터 Барааны код : DH18CAT03150971
₮ 8,028,900
DAIHAN-brand® UV Protection Auto-Dry Desiccator, Vertical-type, “DeADLH.UV”, 33Lit with ABS-Frame, Clear PMMA, ~25%RH, 520nm or Less, UV차단 자동습도조절 데시게이터 Барааны код : DH18CAT03160972
₮ 2,810,100
DAIHAN-brand® UV Protection Auto-Dry Desiccator, Horizontal-type, “DeADLL.UV”, 33Lit with ABS-Frame, Clear PMMA, ~25%RH, 520nm or Less, UV차단 자동습도조절 데시게이터 Барааны код : DH18CAT03160973
₮ 2,810,100
DAIHAN® General purpose Desiccator, Horizontal&Vertical-types, ABS-frame, 33Lit일반 데시게이터, 수평&수직형, 투명아크릴, “DeLL”, “DeLH”, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007358
₮ 1,204,400
DAIHAN® Gas Exchangeable/General purpose Desiccator, Clear PMMAwith 164-/207-Lit and 1- or 2-Doors, with-/without-Wheel, “DeBG1K”, “DeBG2”일반 데시게이터, Gas치환 가능, 중형, 164Lit-Bench-type, 207Lit-Floor-type, with Certi. &Traceability Барааны код : N05042000007359
₮ 4,349,000
앞으로 1 2 3 4 5 뒤로