• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Завьнууд
 • Завьнууд

9 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® Alumina Combustion Boats연소용 보트, 1,600℃ 내열, 3~50ml Барааны код : N05042000007134
₮ 24,800
Quartz Combustion Boat, 2~10㎖ up to 1250℃, Softening Point 1680℃, 석영 연소 보트 Барааны код : S19024510190401
₮ 106,600
Glazed Porcelain Combustion Boat, Max 1150℃, 자재 연소 보트 Барааны код : S19024520190401
₮ 2,200
Alumina Combustion Boats, 1,600℃, 3~50㎖, 연소용 보트 Барааны код : S19024530190401
₮ 24,800
Quartz Combustion Boat, 2~10㎖ up to 1250℃, Softening Point 1680℃, 석영 연소 보트 Барааны код : SL1617000002401
₮ 106,600
Hi-grade Glazed Porcelain Combustion Boat, Max 1150℃, 자재 연소 보트 Барааны код : SL1617000002402
₮ 2,200
“Alman” Unglazed Porcelain Combustion Boats, up to 1,100℃, 자재 연소 보트 Барааны код : SL1617000002403
₮ 0
“Alman” Incinerating Porcelain Dish, Rectangular, Glazed for Measuring Ash Content, up to 1,100℃, 회분 측정용 자재 접시, 직4각형 Барааны код : SL1617000002404
₮ 0
Alumina Combustion Boats, 1,600℃, 3~50㎖, 연소용 보트 Барааны код : SL1617000002405
₮ 24,800
앞으로 1 뒤로