• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • >
 • Дросопила
 • Дросопила

21 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Stockwell® Drosophila Tubes/Vials, PS, Narrow(Φ25mm) & Wide(Φ28.5mm) Made of Polystyrene(PS), Shell-type, Glassy-Clear, 초파리 바이알 Барааны код : DH18CAT03631099
₮ 0
PP 170㎖ Specimen/Drosophila-Bottle & PE Snap Cap, Graduated with Pour Spout, Stable Square Base, -10℃~+125/140℃, PP샘플/초파리 병 Барааны код : DH18CAT03641102
₮ 0
Stockwell® Drosophila Tubes/Vials, PS, Narrow (Φ25mm) & Wide(Φ28.5mm) Made of Polystyrene(PS), Shell-type, Glassy-Clear, 초파리 바이알 Барааны код : DH18CAT12293425
₮ 0
PP 170㎖ Specimen/Drosophila-Bottle & PE Snap Cap, GraduatedPP 샘플/초파리 병, 넓은 바닥형, 초파리 대량 Stock 가능, 별도 공급, -10℃~+125/140℃(PP) Барааны код : N05042000007284
₮ 0
Stockwell® Drosophila Tubes/Vials, PS, -10℃~+70/80℃초파리 바이알, Shell-type, Narrow (Φ25mm) & Wide(Φ28.5mm), Glassy-Clear Барааны код : N05042000007285
₮ 0
Heinz® Sealable Steristopper® for Drosophila Culture드로소필러 스토파 Steristopper®, Made of Air Permeable Cellulose Барааны код : N05042000007286
₮ 0
Stockwell® Drosophila Tubes/Vials, PS, -10℃~+70/80℃ 내열초파리 바이알, Shell-type, Narrow (Φ25mm) & Wide(Φ28.5mm), Glassy-Clear Барааны код : N05042000009248
₮ 0
PP 170㎖ Specimen/Drosophila-Bottle & PE Snap Cap, Graduated with Pour Spout, Stable Square Base, -10℃~+125/140℃, PP샘플/초파리 병 Барааны код : S19012720190401
₮ 0
PS Drosophila Tubes/Vials, Glassy-Clear, Rigidity, od Φ25 & 28.5mm Ideal for Drosophila Culture, Disposable Shell-type, -10℃ +125/140℃ withstand, 초파리 배양 바이알 Барааны код : S19034710190401
₮ 0
VITLAB® PFA Evaporating Dish, with Snap on Lid (PE), 25 & 50㎖ Excellent Resistance to Chemical and Corrosion, Autoclavable, -200 +260℃, 투명 테프론 증발접시 Барааны код : S19034720190401
₮ 0
앞으로 1 2 3 뒤로