• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • >
 • Бюретка

4 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Witeg® PE Bottle Based Schilling® Auto-Buret, with Glass Buret Tube, 10~50㎖쉬링® 자동뷰렛, with PE Bottle 500 or 1000㎖ and Push Button StopcockWith plastic polyethylene reservoir and push button stopcock. WI-brand - glass with Барааны код : N05042000006936
₮ 174,300
Pressure Rubber Bulb, 압력 벌브 Барааны код : S19017950190401
₮ 19,100
Automatic Burette Bottle and Rubber Ball, 자동뷰렛용 바틀과 벌브 Барааны код : S19018320190401
₮ 93,200
Burkle® Automatic Glass Burettes, Schellbach Stripe Type, Class-B, 25 & 50㎖ with 1 Lit. PE Bottle / PP Safety Base, for Precise Dosing-(1) Push Button & (2) Micro Valve Барааны код : SL1617000001793
₮ 0
앞으로 1 뒤로