• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • >
 • Цилиндр

40 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Kartell® PMP(TPX) Cylinders, Class B, with Pentagonal Base, 10~2,000㎖ with Mould- & Blue Mould-Graduation, ISO/DIN, 0℃~150℃, PMP 메스실린더, B-급 Барааны код : DH18CAT03060943
₮ 0
Kartell® PP Graduated Cylinders, Class B, with Pentagonal Base, 10~2,000㎖ with Mould- & Blue Print-Graduation, ISO/DIN, -10~+125/140℃, PP & PMP 메스실린더, B-급 Барааны код : DH18CAT03070945
₮ 0
Kartell® PP Short-form Cylinders, with Fine Mold Graduation, B-class, 10~2000㎖ with Circular-base, -10~+125/140℃, PP 단형 메스실린더, 몰드정밀눈금, B급 Барааны код : DH18CAT03070946
₮ 0
Kartell® Conical Measures, PP & PMP-models, Precision Graduation, DIN/ISO, PP 액량계 Барааны код : DH18CAT03080950
₮ 10,500
DURAN® Sedimentation Cone, Imhoff-type, Fine-Graduated, 1,000㎖ Барааны код : DH18CAT03080952
₮ 0
Kartell® PP & PMP Conical Measures, 100~1,000mlPP & PMP 액량계, 정밀 눈금부, DIN/ISO Барааны код : N05042000006666
₮ 10,500
Kartell® PP Graduated Cylinders, Class B, with Pentagonal Base, 10~2,000㎖PP 메스실린더, B-급, 5각-Stand, Mould- & Blue Print-Graduation, ISO/DIN, -10~+125/140℃내열 Барааны код : N05042000007334
₮ 0
Kartell® PMP(TPX) Cylinders, Class B, with Pentagonal Base, 10~2,000㎖PMP 메스실린더, B-급, with Mould- & Blue Mould-Graduation, ISO/DIN, 0℃~150℃내열 Барааны код : N05042000007336
₮ 0
VITLAB® PMP A-class Graduated Cylinders, with /without Certificate, 10~2,000㎖PMP 투명실린더, A-급보증서포함or불포함, Crystal-clean, Calibrated‘ In’, 0℃~+150/180℃ 내열 Барааны код : N05042000007337
₮ 0
VITLAB® SAN B-class Graduated Cylinders, for Glassy-clear, w/ Hexagonal Base, 10~2000㎖SAN 장형 투명 메스실린더, 6각-Stand, Glass와 같은 투명성, B급, 양각눈금, -40℃~+70℃내열 Барааны код : N05042000007338
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 뒤로