• Химийн номнууд
 • Хямд шил сав
 • MADE IN MONGOLIA
 • Хөдөлмөр, хамгаалал
 • Химийн бодис
 • Тоног төхөөрөмж
 • Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 • Лабораторийн шил сав
 • Хуванцарууд
 • Туслах хэрэгслүүд
 • Биологийн хэрэгсэлүүд
 • Хөдөлмөр, хамгаалалийн хэрэгслүүд
 • Хуванцарууд
 • >
 • PCR бүтээгдэхүүн

90 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
AmplateTM PP 96-well PCR Plates, 0.2㎖ Tubes, with Black Alphanumeric Grid, -196℃~+121℃ with Ultrathin Wall, Cutting the Right Corner, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, PCR 플레이트 Барааны код : DH18CAT07682119
₮ 0
AmplateTM PP Low Profile 96-well PCR Plates, 0.1㎖ Tubes, with Black Alphanumeric Grid, -196℃~+121℃ with Ultrathin Wall, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, PCR 플레이트 Барааны код : DH18CAT07682120
₮ 0
AmplateTM PP Skirted 96-well PCR Plates, 0.1㎖ Tubes, with Alphanumeric Grid, -196℃~+121℃ with Ultrathin Wall, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, PCR 플레이트 Барааны код : DH18CAT07682121
₮ 0
AmplateTM PP Semi-Skirted 96-well PCR Plates, with Alphanumeric Grid, -196℃~+121℃ with Ultrathin Wall, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, PCR 플레이트 Барааны код : DH18CAT07682122
₮ 0
AmplateTM PP 384-well PCR Plates, with Alphanumeric Grid, -196℃~+121℃ with Ultrathin Wall, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, PCR 플레이트 Барааны код : DH18CAT07682123
₮ 0
AmplitubeTM PP 0.2㎖ & 0.5㎖ PCR Reaction Tubes, Integral Domed or Flat Cap, -196℃~+121℃ with Ultrathin Wall, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, 0.2㎖ & 0.5㎖ PCR 튜브 Барааны код : DH18CAT07692124
₮ 136,700
AmplitubeTM PP Reaction 8-/12-Strips Tube- & Cap, Domed or Flat Cap, -196℃~+121℃ with Ultrathin Wall, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, PCR 스트립 튜브와 캡 Барааны код : DH18CAT07692125
₮ 200,000
AmplitubeTM PP PCR Reaction Tube Strips, Attached 8 Domed Cap Strips, -196℃~+121℃ with Domed Cap, Ultrathin Wall, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, PCR 스트립 튜브, 8-캡 스트립 부착형 Барааны код : DH18CAT07692126
₮ 288,000
AmplitubeTM PP PCR Reaction Tube Strips, Individually Attached Cap, 8 Strips, -196℃~+121℃ with Domed or Flat Cap, Ultrathin Wall, Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA-free, 0.2㎖ PCR 스트립 튜브, 개별 캡 Барааны код : DH18CAT07702127
₮ 302,200
SequreSealTM Adhesive PCR Sealing Film, Transparent, Minimization of Evaporation, -70℃~+100℃ Ideal for Reducing well-to-well Contamination, Certified RNase, DNase, and DNA-free, DMSO Resistant, PCR 투명 실링 필름, 접착식 Барааны код : DH18CAT07702128
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 뒤로