• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • >
 • Нэрлэгийн шилэн сав

43 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DURAN® Hi-grade ASTM-125㎖ Distilling Flask, Φ68×h 215mm, 125㎖ Made of Original DURAN® Borosilicate Glass 3.3, ASTM E 133, 125㎖ ASTM 증류 플라스크 Барааны код : DH18CAT03601088
₮ 0
C.O.D Distilling apparatus, with 40cm Safety Dimroth Condenser with ASTM & DIN Joint Joints, Safety Types, 250 or 300㎖ Set, Joint 24/40 & Joint 29/32, C.O.D 증류장치 Барааны код : DH18CAT03611092
₮ 305,500
SciLab® DURAN glass Ammonium/Cyanide/Fluoride- Distilling Apparatus, Joint 1000㎖ In Accordance with International Water Quality Standard, S05353.1a/ ES05352.1a/ ES05351.2a 암모니아성 질소 - / 시안 - / 불소- 증류장치 Барааны код : DH18CAT03621095
₮ 836,500
SciLab® DURAN glass Phenal Distilling Apparatus, 500 & 1000㎖ In Accordance with International Water Quality Standard, ES05311.1, 페놀증류장치 Барааны код : DH18CAT03621097
₮ 471,200
PYREX® ASTM Distilling Flasks, 125 & 250ml
증류 플라스크, Angle-type
Барааны код : N00000000001059
₮ 0
Splash Head Adapters, with ASTM & DIN Joints, 스프레쉬 헤드 어댑터 Барааны код : N05042000007447
₮ 125,300
Recovery Still Head Adapters, with ASTM & DIN Joints
스틸 헤드 어댑터
Барааны код : N05042000007450
₮ 67,400
Distillation Head, Variable Reflux with PTFE Stopcock, with ASTM & DIN Joints
환류형 증류 헤드, 진공/압력용
Барааны код : N05042000007452
₮ 910,000
Distillation Head, with Condenser, 냉각기부 증류 헤드, with ASTM & DIN Joints Барааны код : N05042000007453
₮ 173,500
PYREX® ASTM Distilling Flasks, 125 & 250ml증류 플라스크, Angle-type Барааны код : N05042000007456
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 뒤로