• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • >
 • Шилэн хөргүүр
 • Шилэн хөргүүр

19 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Witeg® PP GL14 &18-Screw Hose kits, Bent-type Made of Polypropylene(PP), -10℃~+125/140℃, PP 곡형 GL-스크류 호스 콘넥타 Барааны код : DH18CAT02390730
₮ 0
SciLab® Glass Allihn Full Condensers, Safety “Screw-On” PP Connections & Joints
옥입 환류 냉각기, “Safety-모델”, 쏙시렛용에 적합 with Straight Outlet Tube
Барааны код : N05042000007139
₮ 80,000
SciLab® DURAN glass Jacketed Coil Condensers, Safety-Type
이중자켓 코일냉각기, Safety “Screw-On” PP Hose Connections & Joints-Type
Барааны код : N05042000007140
₮ 277,900
Big Volume Reflux Condensers, Boro-glass 3.3, Ideal for Reactors 10~100 Lit with 24/29, 34/35, and Safety “Screw-On” PP Connection, 대용량 반응조용 냉각기 Барааны код : S19024540190401
₮ 1,205,200
Witeg® PP GL14 &18-Screw Hose kits, Bent-type Made of Polypropylene(PP), -10℃~+125/140℃, PP 곡형 GL-스크류 호스 커넥터 Барааны код : S19024550190401
₮ 0
SciLab® Glass Graham Condensers, Safety “Screw-On” PP Connections & Joints with Interchangeable-Safety PP Screw GL14 Hose Connector and Joint, “Safety-model”, 나사관 냉각기 Барааны код : S19024610190401
₮ 66,100
SciLab® Glass Allihn Condensers, Safety “Screw-On” PP Connections & Joints with Interchangeable-Safety PP Screw GL14 Hose Connector and Joint, “Safety-model”, 옥입(구입) 냉각기 Барааны код : S19024620190401
₮ 66,100
SciLab® Glass Liebig Condensers, Safety “Screw-On” PP Connections & Joints with Interchangeable-Safety PP Screw GL14 Hose Connector and Joint, “Safety-model”, 리비히 / 직관 냉각기 Барааны код : S19024630190401
₮ 43,800
SciLab® Glass Dimroth Condensers, Safety “Screw-On” PP Connections & Joints with Interchangeable-Safety PP Screw GL14 Hose Connector and Joint, “Safety-model”, 딤로드/환류 냉각기 Барааны код : S19024710190401
₮ 80,100
SciLab® Glass Allihn Full Condensers, Safety “Screw-On” PP Connections & Joints Ideal for Soxhlet Apparatus with Straight Outlet Tube, “Safety-model”, 옥입 환류 냉각기 Барааны код : S19024720190401
₮ 80,000
앞으로 1 2 뒤로