• Химийн номнууд
 • Хямд шил сав
 • MADE IN MONGOLIA
 • Хөдөлмөр, хамгаалал
 • Химийн бодис
 • Тоног төхөөрөмж
 • Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 • Лабораторийн шил сав
 • Хуванцарууд
 • Туслах хэрэгслүүд
 • Биологийн хэрэгсэлүүд
 • Хөдөлмөр, хамгаалалийн хэрэгслүүд
 • Лабораторийн шил сав
 • >
 • Цилиндр

27 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Witeg® A-class Graduated Cylinders, Tall form, with Conformity CERTIFIED, 5~2000㎖ with Amber Stain Graduation & Hexagonal Base, A급 메스실린더, 보증서 포함, 갈색눈금 Барааны код : DH18CAT03030931
₮ 0
Witeg® Graduated Cylinder, Standard- & Stoppered Mixing-models, Class B, 5~2000㎖ with Hexagon base & Amber graduation, DIN/ISO, B급 메스실린더, 갈색침투눈금 Барааны код : DH18CAT03030932
₮ 0
DURAN® Cylinders, Class B, ISO/DIN, 5~2000㎖ with White Graduation & Hexagonal Base, B급 메스실린더, 백색눈금 Барааны код : DH18CAT03030933
₮ 0
DURAN® Hi-grade Low-form Graduated Cylinders, Class B, Good Stability, 10~2000㎖ with Hexagonal Base & White Enamel Graduation, 단형 메스실린더 Барааны код : DH18CAT03050937
₮ 0
Witeg® A-class Graduated Cylinders, Tall form, with Conformity CERTIFIED, 5 ~ 2000mlA급 메스실린더, 보증서 포함, 갈색눈금, with Amber Stain Graduation & Hexagonal Base Барааны код : N05042000007328
₮ 0
Witeg® Graduated Cylinder, with Hexagon base & Amber graduation, Class B, 5~2000㎖메스실린더, 갈색침투눈금, Standard -& Stoppered Mixing-models, DIN/ISO, B급 Барааны код : N05042000007329
₮ 0
DURAN® Cylinders, with White Graduation & Hexagonal Base, Class B메스실린더, 백색눈금, ISO/DIN 인증, B급 Барааны код : N05042000007330
₮ 0
FAVORIT® A-class Measuring Cylinder, Amber-scale, with Conformity Certificate, 5~2000mlA급 메스실린더, 갈색침투눈금, 개별 보증서부, Tall-form, Hexagonal-base, Boro-glass 3.3 Барааны код : N05042000007331
₮ 0
FAVORIT® A-class PE-stoppered Cylinder, with Conformity Certificate, 10~2000mlPE 스토파 실린더, 개별보증서부, 갈색침투눈금, Amber Graduation, Hexagonal-base, Boro-glass 3.3 Барааны код : N05042000007332
₮ 0
DURAN® Low-form Graduated Cylinders, Class B, Good Stability단형 메스실린더, with Hexagonal Base &White Enamel Graduation Барааны код : N05042000007333
₮ 0
앞으로 1 2 3 뒤로