• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • >
 • Несслерийн хуруу шил
 • Несслерийн хуруу шил

7 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
MBL® Nessler Tube, for Color Comparison, Matched Set of 2 Tubes비색관 매취 2개 셋트, Colorless-glass, Shadow less-bottoms, 50㎖ and 100 / 50㎖ Барааны код : N05042000007123
₮ 33,900
SciLab® Tall-form Nessler Tube, Color Comparison, 2 pcs Matched Set, 25/50 & 50/100㎖ with Optically plane Bottom, Borosilicate Glass 3.3, 장형 비색관, 2개 매치 세트 Барааны код : S19024010190401
₮ 57,500
MBL® Short-form Nessler Tube, Matched Set of 2 Tubes, 50㎖ and 100 / 50㎖ for Color Comparison, Colorless-glass, Shadow less-bottoms, 단형 비색관, 2개 매치 세트 Барааны код : S19024030190401
₮ 33,900
MBL® Short-form Nessler Tube, Matched Set of 2 Tubes, 50㎖ and 100/50㎖ for Color Comparison, Colorless-glass, Shadow less-bottoms, 단형 비색관, 2개 매치 셋트 Барааны код : S19029550190401
₮ 33,900
SciLab® Tall-form Nessler Tube, Color Comparison, 2 pcs Matched Set, 25/50 & 50/100㎖ with Optically Plane Bottom, Borosilicate Glass 3.3 장형 비색관, 2개 매치 세트 Барааны код : S19067610190401
₮ 57,500
MBL® Short-form Nessler Tube, Matched Set of 2 Tubes, 50㎖ and 100 / 50㎖ for Color Comparison, Colorless-glass, Shadowless-bottoms, 단형 비색관, 2개 매치 세트 Барааны код : S19067630190401
₮ 33,900
MBL® Short-form Nessler Tube, Matched Set of 2 Tubes, 50㎖ and 100 / 50㎖ for Color Comparison, Colorless-glass, Shadow less-bottoms, 단형 비색관, 2개 매치 세트 Барааны код : S19111550190401
₮ 33,900
앞으로 1 뒤로