• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • >
 • Бюретка
 • Бюретка

11 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
SAMDUK® Education Burettes
교육용 경제형 뷰렛
Барааны код : N00000000000451
₮ 0
Witeg® AS-Class PTFE Plug Burettes, with Conformity Certified, Amber Stain GraduationAS 급 PTFE Plug 뷰렛, 눈금, 보증서부, with -PTFE-plug, with Batch certificate & Individual Serial No. for Traceability Барааны код : N05042000006927
₮ 0
Witeg® Glass Plug Burettes, with Amber-stain Graduation, Class B, 25 & 50 ㎖Glass Cock 뷰렛, 갈색눈금, ISO/DIN, B급 Барааны код : N05042000006928
₮ 0
Witeg® PTFE-plug Burettes, with Amber-stain Graduation, Class B, 5~100 ㎖PTFE Plug 뷰렛, 갈색눈금, ISO/DIN 인준, B급 Барааны код : N05042000006929
₮ 100,000
Witeg® Rotaflo-cock Burettes, with Amber-stain Graduation, Class B, 25~100mlPTFE 니들코크뷰렛, 갈색눈금, ISO/DIN, B급 Барааны код : N05042000006931
₮ 0
Witeg® Detachable Burettes, with Replaceable PTFE Stopcock, Class B, 25~100mlPTFE 코크 분리형 뷰렛, ISO/DIN, B급 Барааны код : N05042000006932
₮ 0
Witeg® Bang Micro Burettes, with Integral Side Reservoir, 2×PTFE Stopcocks & Amber GraduationPTFE 코크 마이크로뷰렛, 갈색눈금, ISO/DIN, B급, 1㎖ ~ 10㎖ Барааны код : N05042000006934
₮ 270,000
PYREX® Hi-grade AS-class PTFE plug Burets, with or without WORKS CERTIFICATED 10~50㎖ with White Enamel Graduation, AS급 PTFE Plug 뷰렛 Барааны код : SL1617000001811
₮ 0
Favorit® AS-class Certified PTFE Plug Burettes, with Individual Certificate, 10~50㎖ with Funnel-top / PTFE-plug / Amber-graduation, AS급 개별 보증서부 PTFE Plug 뷰렛 Барааны код : SL1617000001812
₮ 0
MBL® Funnel-top PTFE plug Burets, B-class, Blue Graduates, 10~50㎖ Made of α3.3 Bore-glass, 1.5mm Bore Tip, 훤넬탑 PTFE plug 뷰렛 Барааны код : SL1617000001821
₮ 101,300
앞으로 1 2 뒤로