• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • >
 • Багана

23 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
SciLab® DURAN glass Chromatography Column with PTFE Stopcock boro Φ2.5mm
크로마토 그래피 칼럼, Effective tube id Φ10~Φ64 / height 200~1000mm
Барааны код : N05042000006995
₮ 148,800
SciLab® DURAN glass Chromatography Column with Reservoir / PTFE Stopcock / Joint 24/40리저버형 크로마토 칼럼, PTFE Cock Bore Φ2.5mm, Effective Tube -id Φ13.4~63.6/ height 500mm Барааны код : N05042000006998
₮ 0
SciLab® DURAN glass Chromatography Column, with Joint & DURAN® PTFE Valve
Fine Control 크로마토 칼럼, 진공테프론콕 / with or without 글라스필터
Барааны код : N05042000007127
₮ 240,500
SciLab® DURAN glass Chromatography Column, with or without Glass Filter with DURAN® GU® PTFE Needle Valve, Fine Control, 크로마토그래피 칼럼 Барааны код : S19024040190401
₮ 199,200
SciLab® DURAN glass Chromatography Column, with PTFE Stopcock boro Φ2.5mm with Effective tube id Φ10~Φ64 / height 200~1000mm, 크로마토그래피 칼럼 Барааны код : S19024110190401
₮ 148,800
SciLab® DURAN glass Chromatography Column, with Joint & DURAN® PTFE Valve with or without Glass Filter, Fine Control, height 200~700mm, 24/40 Fine Control 크로마토 칼럼 Барааны код : S19024210190401
₮ 240,500
SciLab® DURAN glass Chromatography Column, with 24/40 & PTFE Cock Φ2.5mm with Joint PTFE Stopcock Bore Φ2.5mm, Effective-id.Φ10~45/ h200~700mm, 크로마토 칼럼 Барааны код : S19024220190401
₮ 192,300
SciLab® DURAN glass Chromatography Column, with Reservoir / PTFE Stopcock / 24/40 with PTFE Cock Bore Φ2.5mm, Effective Tube-id Φ13.4~63.6/height 500mm, 리저버형 크로마토 칼럼 Барааны код : S19024310190401
₮ 295,600
Snyder Columns, Ideal for Concentrations, with ASTM & DIN Joints Ideal for “Kuderna-Danish” Evaporative Concentrator, 3 or 4 Balls, 스나이더 칼럼 Барааны код : S19024410190401
₮ 190,800
Vigreux Columns, with ASTM & DIN Joints, Jacket-type 14 / 23 & 24 / 40 & 24 / 29, 비그럭스 칼럼 Барааны код : S19024420190401
₮ 157,100
앞으로 1 2 3 뒤로