• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Лаксметр
 • Лаксметр

8 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Trans® Portable Lux Meter, “WalkLAB LUX”, 0~50,000 Lux, with Remote Semi-Spherical Light Sensor휴대용 디지털 조도계, Selectable Display Resolution, Low Battery Indicator, Automatic Zero Adjustment Барааны код : N05042000008143
₮ 731,000
LM™ Digital Lux-meter/illuminometer디지탈 조도계, LCD-Back Light system, 190×65.5×35㎜, 210g Барааны код : N05042000008144
₮ 1,080,800
Trans® Portable Lux Meter, “WalkLAB LUX”, 0~50,000 Lux, with Remote Semi-Spherical Light Sensor Selectable Display Resolution, Low Battery Indicator, Automatic Zero Adjustment, 휴대용 디지털 조도계 Барааны код : S19064710190401
₮ 731,000
LMTM Digital Lux-meter/Illuminometer, 0.01~200,000 Lux with LCD-Back Light System, 190×65.5×35mm, 210g, 디지털 조도계 Барааны код : S19064720190401
₮ 1,080,800
Lutron® Digital Lux-meter/Illuminometer, to 400,000Lux. 68×30×200mm, 220g, 디지탈 조도계 Барааны код : S19064730190401
₮ 0
Trans® Portable Lux Meter, “WalkLAB LUX”, 0~50,000 Lux, with Remote Semi-Spherical Light Sensor Selectable Display Resolution, Low Battery Indicator, Automatic Zero Adjustment, 휴대용 디지털 조도계 Барааны код : SL1617000006551
₮ 731,000
LMTM Digital Lux-meter/illuminometer with LCD-Back Light system, 190×65.5×35㎜, 210g, 디지탈 조도계 Барааны код : SL1617000006552
₮ 1,080,800
Lutron® Digital Lux-meter/illuminometer, to 400,000Lux. 68×30×200㎜, 220g, 디지탈 조도계 Барааны код : SL1617000006553
₮ 0
앞으로 1 뒤로