• Химийн номнууд
 • Хямд шил сав
 • MADE IN MONGOLIA
 • Хөдөлмөр, хамгаалал
 • Химийн бодис
 • Тоног төхөөрөмж
 • Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 • Лабораторийн шил сав
 • Хуванцарууд
 • Туслах хэрэгслүүд
 • Биологийн хэрэгсэлүүд
 • Хөдөлмөр, хамгаалалийн хэрэгслүүд
 • Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 • >
 • Титрлэгч
 • Титрлэгч

5 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
SI Analytics® Titroline® 5000 Automatic pH/mV Titrator, pH-/ORP-/Silver-/mV-Titration Pre-installed Standard Methods, EQ-/End-point & Manual Titration, 자동 적정기 Барааны код : DH18CAT11373134
₮ 0
SI Analytics® Titroline® 5000 Automatic pH/mV Titrator, pH-/ORP-/Silver-/mV-Titration자동 적정기, Automatic Temperature Compensation, Pre-installed Standard Methods, EQ-/End-point & Manual Titration Барааны код : N05042000009063
₮ 0
SI Analytics® TITRONIC® 300 Motor-driven Piston Burette, 20 / 50㎖ Dosing Unit Interchangeable Max. 100㎖/min Dosing, 1/8000 Burette Resolution, 전자 자동 뷰렛/디지털 분주기 Барааны код : S19018120190401
₮ 9,007,700
SI Analytics® TITRONIC® 300 Motor-driven Piston Burette, 20/50㎖ Dosing Unit Interchangeable for Dosing & Manual Titration, Suitable for All Liquids, Solvents and Titrants, 전자 자동 뷰렛/디지털 분주기 Барааны код : S19108310190401
₮ 9,007,700
SI Analytics® Titroline® 5000 Automatic pH/mV Titrator, pH-/ORP-/Silver-/mV-Titration Pre-installed Standard Methods, EQ-/End-point & Manual Titration, 자동 적정기 Барааны код : S19108410190401
₮ 0
앞으로 1 뒤로