• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • ХЯТ төхөөрөмж (UV)
 • ХЯТ төхөөрөмж (UV)

11 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Custom® Digital UV-Intensity Meter, with UV Sensor, 1999~19,990㎼?/cm2 Ideal for UVA, UVB Measuring, 70×25×131mm, 335g, 디지탈 자외선 강도계 Барааны код : DH18CAT12003357
₮ 0
UV Hand Lamps / 자외선 램프 Барааны код : DH18CAT12013359
₮ 0
Custom® Digital UV-intensity Meter, with UV Sensor, 1999~19,990㎼-/cm2
디지탈 자외선 강도계, 70×25×131mm, 335g
Барааны код : N00000000002506
₮ 0
Jayu® UV-indicator Dot Label자외선 감시 라벨, Φ18mm Барааны код : N05042000007505
₮ 297,600
UV Hand Lamps / 자외선 램프 Барааны код : N05042000009213
₮ 0
“UVItec”UVIvue􀋓􀋓/Ultravue Transilluminators, for Ultraviolet & Fluorescence
자외선발산기 UVIvue 및 형광발산기 Ultravue
Барааны код : PDNN16042800042
₮ 0
Custom® Digital UV-intensity Meter, 1999~19,990㎼-/cm2 with UV Sensor, 70×25×h131mm, 335g, 디지털 자외선 강도계 Барааны код : S19036520190401
₮ 1,556,400
Jayu® UV-indicator Dot Label, Φ18mm, 자외선 감시 라벨 Барааны код : S19036530190401
₮ 297,600
UV Hand Lamps / 자외선 램프 Барааны код : S19114620190401
₮ 2,515,700
Custom® Digital UV-intensity Meter, 1999~19,990㎼-/cm2 with UV Sensor, 70×25×h131mm, 335g, 디지탈 자외선 강도계 Барааны код : SL1617000003732
₮ 1,556,400
앞으로 1 2 뒤로