• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • pH/pX

118 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
SI Analytics® MKⅡ® Portable Multi-meter Set, “HandyLab 680”, 2-Connectors for pH, Conductivity, DO with Electrodes, Waterproof IP67, 휴대용 다용도 멀티 미터 세트, pH / 전도도 / 산화환원 / 용존산소 Барааны код : DH18CAT07622103
₮ 9,456,400
SI Analytics® Bench-top pH/mV/ISE/Temp. Meter Set, “Lab 845”, 0~14pH, -1.999~+1.999mV, 0~30,000ppm with 2-Point Calibration, Automatic Temp. Compensation, 탁상용 pH/mV/ISE/Temp 미터 세트 Барааны код : DH18CAT07762164
₮ 3,228,100
SI Analytics® Precise pH/mV/Temp. Meter Set, “Lab 855”, -2.0~20.0pH, -2.000~+2.000mV, -5~2,000℃ with LCD Display, Active AutoRead, 1 to 3 Points Calibration with Timer, 정밀 탁상용 pH/mV/ISE/Temp 미터 세트 Барааны код : DH18CAT07762165
₮ 4,930,500
Suntex® Microprocessor pH/ORP/Temp. Meter, “SP2100” -2.00~+16.00pH, ±1999mV, -10.0~+110.0℃ with Large LCD Display, Auto Self-test, Error Code Indication, 탁상용 pH/ORP/Temp. 미터 Барааны код : DH18CAT07772166
₮ 1,946,400
Suntex® pH/ORP/Temp./Ion Meter, “SP2300”, “SP2500” -2.000~+16.000pH, ±1999.9mV, -10.0~+110.0℃ Built-in Calibration Timer and Counter, Up to 5 point Calibration, 탁상용 pH/ORP/Temp./Ion 미터 Барааны код : DH18CAT07772167
₮ 2,050,000
SI Analytics® MKⅡ® Portable pH/mV Meter Set, “HandyLab 100”, -2.000 ~ 19.999pH, ±2500mV with AutoRead Function, Waterproof IP67, Continuous Measurement Control(CMC), 휴대용 pH/mV 미터 세트 Барааны код : DH18CAT07782168
₮ 3,849,700
SI Analytics® Portable pH/ORP/Temp. Meter Set, “HandyLab 700”, -2.000~+16.000pH, ±2000mV with Memosens® Electrode, Sensor Status Display with Sensoface, 휴대용 pH/ORP/Temp. 미터 세트 Барааны код : DH18CAT07782169
₮ 429,100
Suntex® Classic Portable pH/mV Meter, “TS-1”, 0.00~14.00pH, ±1999mV with Carrying Case for Field Measurement, Manual Temperature Compensation, 휴대용 pH/mV 미터 Барааны код : DH18CAT07792170
₮ 578,900
Suntex® Portable pH/mV/Temp./Ion Meter, “TS-100”, “TS-110”, “TS-130”, -2~16pH, ±1999.9mV, -10~110℃ with Large LCD Display, IP65 Water Proof, ATC with Temp. Probe, 휴대용 pH/mV/Temp./Ion 미터 세트 Барааны код : DH18CAT07792171
₮ 1,541,600
SI Analytics® MKⅡ® Portable Multi-meter Set, “HandyLab 680”, 2-Connectors for pH, Conductivity, DO with Electrodes, Waterproof IP67, 휴대용 다용도 멀티 미터 세트, pH/전도도/산화환원/용존산소 Барааны код : DH18CAT07802172
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 뒤로