• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Спектрофотометр
 • Спектрофотометр

17 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
EMCLAB® Visible Spectrophotometer “EMC-11D-V”, Standard 4-Cell Holder, 325 ~ 1000 nm with Basic PC Software, EMCLAB Works Certificate, High Quality Silicon Photodiode Detector, 가시광 분광광도계 Барааны код : DH18CAT10002736
₮ 5,149,500
EMCLAB® UV/Vis Spectrophotometer “EMC-11-UV” with Basic/Professional Software Sets, 200 ~ 1000 nm with Standard 4-Cell Holder, EMCLAB Works Certificate, Tungsten & Deuterium Lamp, 자외선/가시광 분광광도계 Барааны код : DH18CAT10012737
₮ 12,972,700
EMCLAB® High Accuracy UV/Vis Spectrophotometer “EMC-18PC-UV”, with Basic/Professional Software Sets with Standard 4-Cell Holder, 4×Glass/2×Quartz Cells, 190~1100nm, 고정밀 자외선/가시광 분광광도계 Барааны код : DH18CAT10022738
₮ 31,902,400
EMCLAB® NANO Spectrophotometer, “EMC-NANO-UV”, 2 in 1 Multifunctional Cell Holder, 190 ~ 1100 nm Suitable for DNA, RNA, and Protein Analysis, 0.2 ~ 2.0㎕ Sample Volume, with Analyst PC Software, 나노 분광광도계 Барааны код : DH18CAT10032739
₮ 54,284,600
SI Analytics® Vis & UV/Vis Spectrophotometers UVi Line, High-Performance Single Beam PhotometersVis & UV/Vis 분광광도계, 100 Own Methods, Extendable via USB Барааны код : N05042000008753
₮ 0
Solid Calibration Standards, for Spectrophotometers Барааны код : N05042000008782
₮ 7,320,300
Liquid Calibration Standards, for Spectrophotometers Барааны код : N05042000008783
₮ 0
EMCLAB Visible Spectrophotometer, “EMC-11D-V”, Large LCD Screen, 325 ~ 1000 nm
Visible 분광광도계, 가시광 영역, Auto Zero and Blank, High Quality Silicon Photodiode Detector
Барааны код : PDNN16020200002
₮ 5,149,500
EMCLAB UV/Vis Spectrophotometer, “EMC-11-UV”, Large LCD Screen, 200 ~ 1000 nm
UV/Vis 분광광도계, Self-check System, Data Storage, Auto Setting Wavelength, Tungsten & Deuterium Lamp
Барааны код : PDNN16020200003
₮ 12,972,700
EMCLAB High Accuracy UV/Vis Spectrophotometer, “EMC-18PC-UV”, All-rounder, 190 ~ 1100 nm
UV/Vis 분광광도계, 0.05%T Stray Light, Self-check System, Auto Setting Wavelength
Барааны код : PDNN16020200004
₮ 31,902,400
앞으로 1 2 뒤로