• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Зузаан хэмжигч
 • Зузаан хэмжигч

11 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Mitutoyo® Vernier Calipers, Analog-type, 0.05mm, 버니어 캘리퍼스 Барааны код : DH18CAT11283106
₮ 210,000
Mitutoyo® Digital Calipers, LCD Display, 0~300mm, 디지털 캘리퍼스 Барааны код : DH18CAT11283107
₮ 790,600
Swan® Thickness / Gap Gauge, 두께 게이지 Барааны код : DH18CAT11293112
₮ 0
Niigata® Vernier Calipers, Analog Type버니어 캘리퍼스, 0.05mm Барааны код : N05042000009044
₮ 210,000
Mitutoyo® Digital Calipers디지털 캘리퍼스, LCD Display, 0~300mm Барааны код : N05042000009045
₮ 790,600
“Mitutoyo” 103 Micrometer, Analog Type 아날로그 외측 마이크로메타, 0.01 mm Барааны код : PDNN16042800001
₮ 0
SB® Stainless-steel Taper Gauge, 1~15mm, ±0.05 Made of Stainless STS420J Heat Treated Iron, 테퍼 게이지 Барааны код : S19084740190401
₮ 0
Mitutoyo® Vernier Calipers, Analog- & Digital-type, 0~300mm, 버니어 캘리퍼스 Барааны код : S19107610190401
₮ 210,000
Mitutoyo® Digital Micrometer, 디지털 외측 마이크로미터 Барааны код : S19107620190401
₮ 1,077,000
Niigata® Compact Dial Thickness Gauge, 0.01mm 다이알 두께 측정 게이지 Барааны код : S19107630190401
₮ 0
앞으로 1 2 뒤로