• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Гель документ систем
 • Гель документ систем

7 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® Portable Gel Documentation System, “WGD-20”, 1.5M Pixel CCD Camera, with Certi. & Traceability with Digital CCD Camera & Optical Lens, Portable Darkroom Hood, WiseCapture ⅡTM Capture Software, USB Interface 젤이미지 분석 시스템, 고성능/최저가, 디지털 CCD 카메라(150만 화소) 장착 Барааны код : DH18CAT03781150
₮ 10,208,300
DAIHAN-brand® Gel Imaging System, Built-in Transilluminator, “MaXidocTM G2”, 1.45M Pixel, 4.65㎛, F1.0, 8~48mm Manual Zoom with Capture Software, High-quality CCD Camera & Optical Lens, Auto Control Sys, USB Connection, Certi. & Traceability 이미지 분석 시스템, 자외선 발산기 일체형, 디지털 CCD 카메라(145만 화소) 장착 Барааны код : DH18CAT03791151
₮ 13,805,000
DAIHAN-brand® Portable Gel Documentation System, “WGD-20”, 1.5M Pixel CCD Camera, with Certi. & Traceabilitywith Digital CCD Camera & Optical Lens, Portable Darkroom Hood, WiseCaptureⅡTM Capture Software, USB Interface젤이미지 분석 시스템, 고성능/최저가, 디지털 CCD 카메라(150만 화소) 장착 Барааны код : N05042000007501
₮ 10,208,300
DAIHAN-brand® Gel Imaging System, Built-in Transilluminator, “MaXidocTM G2”, 1.45M Pixel, 4.65㎛, F1.0, 8~48mm Manual Zoom
with Capture Software, High-quality CCD Camera & Optical Lens, Auto Control Sys, USB Connection, Certi. & Traceability
이미지 분석 시스템, 자외선 발산기 일체형, 디지털 CCD 카메라(145만 화소) 장착
▷Model No: MaXidoc G2
▷Model No(구): WGD-30, WGD-30S
Барааны код : PDNN16101300002
₮ 13,805,000
SciLab-brand® Portable Gel Documentation System, “WiseDoc® SGD-20”, 1.5M Pixel CCD Camera, with Certi. & Traceability with Digital CCD Camera & Optical Lens, Portable Darkroom Hood, WiseCapture ⅡTM Capture Software, USB Interface 젤이미지 분석 시스템, 고성능/최저가, 디지털 CCD 카메라(150만 화소) 장착 Барааны код : PDNN18061100032
₮ 0
SciLab-brand® Portable Gel Documentation System, “WiseDoc® SGD-20”, 1.5M Pixel CCD Camera, with Certi. & Traceability with Digital CCD Camera & Optical Lens, Portable Darkroom Hood, WiseCapture ⅡTM Capture Software, USB Interface 젤이미지 분석 시스템, 고성능/최저가, 디지털 CCD 카메라(150만 화소) 장착 Барааны код : PDNN18061100039
₮ 0
SciLab® Gel Imaging System, Built-in Transilluminator “WiseDoc® G2”, 1.45M Pixel, 4.65㎛, F1.0, 8~48mm Manual Zoom with Capture Software, High-quality CCD Camera & Optical Lens, Auto Control Sys, USB Connection, Certi. & Traceability 이미지 분석 시스템, 자외선 발산기 일체형, 디지털 CCD 카메라(145만 화소) 장착 Барааны код : S19036410190401
₮ 0
앞으로 1 뒤로