• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Дэн & газны хошуу

73 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Bunsen Gas Burners, for Propane- / Natural-/ Multi-Gases, DIN/ISO, 분젠 가스버너 Барааны код : DH18CAT01810522
₮ 30,700
Kovea® Portable Mini Burner, 304 Stainless-steel, with Flame -ON/OFF & Adjustable Function with Refillable 40g Butane gas Tank, 휴대용 미니버너, 시중부탄가스 재중전용 Барааны код : DH18CAT01830524
₮ 84,300
DURAN® Safety Ceramic Glass Plate, CERAN®, Quardrupods, & Plate Holder Suitable for Wire Gauge, -200℃~800/700℃,“ 세란” 안전 세라믹 글래스 랩-플레이트 Барааны код : DH18CAT01840528
₮ 0
Kovea® Mini Gas Range, Auto-ignition, Mini Body, 1.04kg with Safety Bar, 미니가스렌지, 도장코팅 및 범람코팅 Барааны код : DH18CAT01850532
₮ 0
Kovea® Basic Gas Torch, Manual Ignition, High Firepower, 235g with Anti Flare System, One-Touch Coupling, 기본형 가스토치, 수동점화 Барааны код : DH18CAT01850533
₮ 0
Kovea® Safety Gas Torch, Piezo-electric Auto-ignition, 253g, 1,300℃ with Anti Flare System, One-Touch Coupling, 안전 가스 토치, 압전 자동점화 Барааны код : DH18CAT01850534
₮ 0
Kovea® Precise Control Torch, Piezo-electric Auto-ignition, 125g, 1,300℃ with One-Touch Coupling, 정밀 컨트롤 토치 Барааны код : DH18CAT01850535
₮ 0
Kovea® Professional Pen Torch, Hand-ignition, 50g, 1,300℃ Used with Lighter Gas, 전문가용 펜 토치 Барааны код : DH18CAT01850536
₮ 91,500
Kovea® Hose Pen Torch, Hand-ignition, 140g, 1,300℃ / 430℃ Ideal for Metal Crafted, welding, Lead, Shrinkable Tube, 호스 펜 토치, 소형 용접용 초정밀 토치 Барааны код : DH18CAT01850537
₮ 0
Kovea® Auto Gas Stove, Piezo-electric Auto-ignition, 235g with Aluminium Valve, Screw type Gas Canister, 오토 가스 스토브, 압전 자동점화 Барааны код : DH18CAT01860538
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 8 뒤로